Τρόποι Αποστολής

Όλες οι παραγγελίες με ογκομετρικό βάρος έως 25 κιλά αποστέλλονται με εταιρία courier και παραδίδονται στο σπίτι του πελάτη. Οι παραγγελίες με μεγαλύτερο όγκο αποστέλλονται με εταιρεία μεταφορών μετά από επικοινωνία μαζί μας για να υπολογίσουμε το κόστος των μεταφορικών, όπου τα προϊόντα τα παραλαμβάνει ο πελάτης από την έδρα της εταιρίας μεταφορών εκτός και αν συμφωνηθεί κάτι διαφορετικό.

Η παράδοση των προϊόντων έχει οριστεί να γίνει εντός επτά (7) εργασίμων ημερών από την ημερομηνία υποβολής της παραγγελίας και εφόσον η περιοχή στην οποία διαμένει ο πελάτης βρίσκεται εντός του δικτύου διανομής της εταιρείας.
Σε περιοχές όπου δεν καλύπτονται από το δίκτυο διανομής, η εταιρεία δεν εκτελεί καμία υπηρεσία.

H εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί τους τρόπους, τους όρους και τις τιμές αποστολής κατά βούληση και χωρίς προηγούμενη προειδοποίηση.