Πολιτική επιστροφών / ακυρώσεων

Στην περίπτωση που θέλετε παραγγείλετε ένα διαφορετικό προϊόν από αυτό που αγοράσατε, μπορείτε να το επιστρέψετε εντός δεκατεσσάρων (14) ημερολογιακών ημερών από την παραλαβή του χωρίς χρέωση μεταφορικών. Σε περίπτωση που επιθυμείτε να υπαναχωρήσετε της εξ αποστάσεως αγοράς των αγαθών, αυτό θα πρέπει να γίνει εντός 14 ημερολογιακών ημερών από την παραλαβή των αγαθών. Τα αγαθά θα πρέπει να επιστραφούν χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση και οπωσδήποτε εντός 14 ημερολογιακών ημερών από την ημέρα παραλαβής και εφόσον συμπληρωθεί η φόρμα επιστροφής που βρίσκεται εδώ.

Η προθεσμία τηρείται εάν ο καταναλωτής στείλει πίσω τα αγαθά πριν από την εκπνοή της προθεσμίας των 14 ημερολογιακών ημερών. Με προϋπόθεση τα προϊόντα να βρίσκονται στην αρχική τους συσκευασία. Ο καταναλωτής επιβαρύνεται μόνο με το άμεσο κόστος επιστροφής των αγαθών. Ο καταναλωτής ευθύνεται για τυχόν μείωση της αξίας των αγαθών ως αποτέλεσμα της χρήσης των αγαθών άλλης, πλην εκείνης που είναι αναγκαία για την διαπίστωση της φύσης των χαρακτηριστικών και της λειτουργίας των αγαθών.

Κατά παρέκκλιση από την προηγούμενη παράγραφο, η linkofbrands.com δεν απαιτείται να επιστρέψει πρόσθετες δαπάνες παράδοσης, εάν ο καταναλωτής ρητώς είχε επιλέξει τρόπο παράδοσης άλλο από τον φθηνότερο τυποποιημένο τρόπο παράδοσης που προσφέρει η linkofbrands.com.

Για να γίνει επιστροφή περίπτωσης “κατεστραμμένο κατά την παραλαβή (DOA)” θα πρέπει το προϊόν να συνοδεύεται από το αντίγραφο του «Παραστατικού Αγοράς», να είναι σε άρτια κατάσταση και συνοδευόμενο με όλα τα παρελκόμενα, να είναι εντός της προβλεπόμενης διάρκειας “κατεστραμμένο κατά την παραλαβή (DOA)” από τον κατασκευαστή και να συνοδεύεται από αναλυτική περιγραφή του προβλήματος κατά την συμπλήρωση της Φόρμας Επιστροφών.Σημειώνεται ότι η διαδικασία “κατεστραμμένο κατά την παραλαβή (DOA)” ενδέχεται να υπόκειται υπό την έγκριση του κατασκευαστή μετά την παραλαβή του στην εταιρεία μας. Αποστολή: Η αποστολή του προς επιστροφή προϊόντος καθώς τα έξοδα μεταφοράς επιβαρύνουν εσάς. Μόνο σε περίπτωση που το προϊόν είναι διαφορετικό από αυτό που παραγγείλατε τα έξοδα μεταφοράς καλύπτονται από την εταιρεία.

Η όποια αντικατάσταση ή πίστωση γίνεται μόνο μετά την παραλαβή και αφού ελεγχθεί και διαπιστωθεί ότι μετά τον έλεγχο ότι υπόκειται σε διαδικασία αντικατάστασης ή πίστωσης. Επιστροφή Χρημάτων Επιστροφή χρημάτων γίνονται, σε όλες τις περιπτώσεις, στις οποίες με αποδεδειγμένη υπαιτιότητα της linkofbrands.com πουλήθηκαν λανθασμένα προϊόντα ή προϊόντα κακής και ελαττωματικής ποιότητας (λάθος στην λήψη της παραγγελίας, στην τιμολόγηση, στην αποστολή, κατεστραμμένα κατά την μεταφορά, με κακή συσκευασία κ.λ.π.) και σε όλες τις περιπτώσεις στις οποίες υπήρξε πρόβλημα/πραγματικό ελάττωμα στο προϊόν (λειτουργίας ή ποιότητας) το οποίο καλύπτει η εγγύηση του προϊόντος και εφόσον η εγγύηση έχει δοθεί από την linkofbrands.com.

Επιπλέον, μπορείτε να επικοινωνήσετε με το Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών για οποιαδήποτε πληροφορία χρειάζεστε.